Po kolizji i wypadku Towarzystwo Ubezpieczeniowe wysyła rzeczoznawcę aby wycenił uszkodzenia w pojeździe. Zdarzają się sytuacje w których podczas oględzin, rzeczoznawca proponuje określoną kwotę za uszkodzenia bez sporządzania kosztorysu. Podpisanie takiej ugody powoduje, że nawet w przypadku odkrycia kolejnych uszkodzeń podczas naprawy nie mamy podstaw o zwiększenia odszkodowania.

Zastanówmy sie dobrze lub skonsultujmy koszty ewentualnej naprawy z mechanikiem zanim podpiszemy ugodę. Jeśli złożymy podpis, a okaże się, że kosztorys jest zaniżony, nic już nie poradzimy.

Po sporządzeniu kosztorysu przez rzeczoznawcę Towarzystwo Ubezpieczeniowe przesyła je do właściciela pojazdu. Wówczas możemy rozpocząć naprawę. Jednak w przypadku ujawnienia ukrytych uszkodzeń, których rzeczoznawca nie uwzględnił w kosztorysie, musimy poinformować o nich TU zanim dokonamy naprawy. Wówczas ubezpieczyciel ma obowiązek wykonania dodatkowych oględzin.

Większość kosztorysów sporządzonych przez rzeczoznawców na zlecenie Towarzystw Ubezpieczeniowych jest zaniżonych. Przysłowiowy Kowalski nie jest w stanie sam ocenić co w przesłanym kosztorysie jest nie tak.

Dlatego jeśli masz wątpliwości, prześlij do nas kosztorys wraz z decyzją wypłaty, a my sprawdzimy czy należą Ci się dodatkowe pieniądze. Nie musisz mieć już pojazdu, jedyny warunek to szkoda nie starsza niż 3 lata oraz brak podpisanej ugody. Tylko szkody, które wydarzyły się na terenie Polski.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami.