Jeśli zdarzył się wypadek drogowy, (są ofiary śmiertelne lub osoby poważnie ranne), musisz pamiętać, że nie wolno przestawiać pojazdów. Masz także obowiązek zadbać o to, by poszkodowanym udzielono pomocy lekarskiej, należy wezwać policję, ustawić trójkąt ostrzegawczy i włączyć światła awaryjne.

Jeśli nie ma osób rannych usuń pojazd, żeby nie utrudniać ruchu innym pojazdom. W przypadku stłuczki, nie trzeba wzywać policji, ale należy napisać wspólne oświadczenie z miejsca zdarzenia. Możesz skorzystać z gotowych formularzy dostępnych bezpłatnie w internecie lub spisać oświadczenie na kartce w dwóch egzemplarzach (dla sprawcy i poszkodowanego). Z naszego doświadczenia warto jednak zadzwonić po Policję, gdyż notatka funkcjonariusza jest dokumentem niepodważalnym przez ubezpieczyciela, a z oświadczenia sprawca zawsze może się wycofać.

Wezwanie policji jest konieczne, jeżeli:
• w zdarzeniu zostały poszkodowane osoby;
• została wezwana straż pożarna lub pogotowie;
•zostało popełnione przestępstwo (np. jeden z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających);
• któryś z uczestników zdarzenia nie posiada dokumentów lub nie posiada ważnego ubezpieczenia OC;
Zaleca się wezwanie policji w sytuacji, gdy nie jest jasne kto jest sprawcą zdarzenia.

Po zdarzeniu nawet jeśli nie odczuwasz bólu koniecznie udaj się w ciągu 24h do szpitala na badanie (wszyscy uczestnicy wypadku). Często skutki takiego zdarzenia odczuwalne są dopiero po kilku godzinach, gdy „opadnie adrenalina”.

Jeśli nie jesteś sprawcą kolizji, należy Ci się ZA DARMO samochód zastępczy. Zapytaj o szczegóły.

Nie zawsze ufaj pomocy drogowej i innym doradcom, którzy znaleźli się na miejscu wypadku. Często wykorzystując Twoje zdezorientowanie wypadkiem, oferują tylko z pozoru korzystną pomoc. Również dzwoniąc na infolinię Towarzystwa Ubezpieczeniowego możesz otrzymać niekompletne informacje.

Masz pytania lub wątpliwości ? Skontaktuj się z nami.

Udzielimy bezpłatnych porad i podpowiemy jak należy postępować.

 

Darmowa aplikacja UFG "Na Wypadek"

Aplikacja na smartfony, która ma pomóc osobom uczestniczącym w stłuczce lub wypadku w procesie dokumentowania zdarzenia. Dzięki niej sprawdzimy również czy dany pojazd posiada aktualną polisę OC.

Oświadczenie sprawcy kolizji

Gotowy do wydrukowania wzór oświadczenia sprawcy kolizji, które można spisać miedzy uczestnikami kolizji drogowej bez konieczności wzywania policji. Oświadczenie sporządzone na zwykłej kartce również będzie akceptowane przez TU.